XXVI ШАЙЛАНГАН ОН-АРЧА АЙЫЛДЫК КЕНЕШТИН ХIII СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМУ №13/2

Toktom

XXVI   ШАЙЛАНГАН   ОН-АРЧА   АЙЫЛДЫК   КЕНЕШТИН   ХIII   СЕССИЯСЫНЫН   ТОКТОМУ  №13/2 31.03.2015-жыл                                                                   Эчки-Башыайылы Он-Арча айыл аймагынын  айылдык Кеңешинин токтомдорун мамлекеттик тилде гана кабыл алуу жөнүндө   Он-Арча айыл аймагында мамлекеттик тилди билген адамдардын көпчүлүгү жашагандыгына байланыштуу Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамынын 26-беренесине ылайык,Он-Арча айылдык Кеңешинин ХIII сессиясы …

Толук окуу…

XXVI ШАЙЛАНГАН ОН-АРЧА АЙЫЛДЫК КЕҢЕШТИН ХI СЕССИЯСЫНЫНТОКТОМУ № 11/2

Toktom

XXVI  ШАЙЛАНГАН ОН-АРЧА  АЙЫЛДЫК КЕҢЕШТИН  ХI СЕССИЯСЫНЫНТОКТОМУ  № 11/2 30.01   2015-жыл. Эчки-Башыайылы Жыл  башындагы  калдыктан акча  каражатынбөлүү  жөнүндө   Он-Арча  айыл аймагынын башкы эсепчиси С.Арпачиеванын 2014-жылдагы жергиликтүү  кирешеден  калган  жыл башындагы  калдыктан  акча каражатын  төмөндөгү  статьяларга:  Айыл аймагына  караштуу  Эчки-Башы айылындагы  ички  жолдорду  ондоого-  100 000 сом,  Бензин, дизель  жана …

Толук окуу…

XXVI ШАЙЛАНГАН ОН-АРЧА АЙЫЛДЫК КЕНЕШТИНVIII СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМУ № 8/1

Toktom

XXVI   ШАЙЛАНГАН   ОН-АРЧА   АЙЫЛДЫК   КЕНЕШТИНVIII СЕССИЯСЫНЫН    ТОКТОМУ № 8/1 14.03. 2014-ж                                    Эчки-Башыайылы Он-Арчаайыл аймагынын 2012-жылдагы бюджетинин аткарылышыжана2014-жылгакарата бюджети Он-Арчаайылаймагынын  финансы-экономикалыкбөлүмүнунбашчысы-башкыэсепчиС.Арпачиева 2012-жылдагы бюджеттинкиреше бөлүгү  13085,3  мин сомго,чыгаша бөлүгү 13026,2 мин сомгоаткарылып план 99,5%аткарылгандыгын,башкача                                                                  айтканда 2012-жылдын киреше бөлүгү 99,5%аткарылгандыгынабайланыштуубашкачыгымдаргаакчакаражаты бөлүнүпберилгендигибелгиленет. 2014-жылга карата бюджеттинкиреше бөлүгү 5620,9мин сомгобелгиленетургандыгы,айылаймагынынаппаратына4157,4 мин сомго,ортомектепке51,0мин сомго,маданият үйүно 580,6мин сомго,китепканага …

Толук окуу…

XXVIШАЙЛАНГАНОН-АРЧААЙЫЛДЫККЕНЕШТИНХII СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМУ №12/3

Toktom

XXVIШАЙЛАНГАНОН-АРЧААЙЫЛДЫККЕНЕШТИНХII   СЕССИЯСЫНЫН   ТОКТОМУ  №12/3 31.03.2015-ж             Эчки-Башыайылы Айыл аймак боюнча көчүп-конуу, коруктарды уюштуруу  корукчуларды дайындоо жөнүндө   Айыл аймагында айдап-себүү  жумуштары бүтөөрү менен  2015-жылдын  1-майынан баштап, малдарды көчүрүү , корукчуларды даярдоо, коруктарды уюштуруу максатыXXVIшайланган   Он-Арча  айыл аймагынын айылдык Кеңешинин ХII сессиясы  токтом кылат: Айыл аймак боюнча жазгы айдап- себүү иштери бүтөөрү …

Толук окуу…

XXVIШАЙЛАНГАНОН-АРЧААЙЫЛДЫККЕНЕШТИН ХII СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМУ №12/2

Toktom

XXVIШАЙЛАНГАНОН-АРЧААЙЫЛДЫККЕНЕШТИН   ХII   СЕССИЯСЫНЫН    ТОКТОМУ  №12/2 31.03.2015-ж             Эчки-Башыайылы Жайыт комитетинин 2013-  жылга карата бюджетинин аткарылышы  жөнүндө  Жайыт комитетинин төрагасы Т. Асанбековдун 2013-жылдагы  жайыт  комитетинин бюджетин аткарылышы боюнча билдирсн угуп жана талкуулап XXVI шайланган депутаттардын  Он-Арча айылдык Кеңешинин ХIIсессиясы токтом кылат:  Жайыт комитетинин 2014-жылдагы бюджети 26000 сомдук иш аткарылгандыгы белгиленсин, жайкы мал …

Толук окуу…

XXVIШАЙЛАНГАНОН-АРЧААЙЫЛДЫККЕНЕШТИНХIIСЕССИЯСЫНЫНТОКТОМУ №12/1

Toktom

XXVIШАЙЛАНГАНОН-АРЧААЙЫЛДЫККЕНЕШТИНХIIСЕССИЯСЫНЫНТОКТОМУ  №12/1 31.03.2015-ж             Эчки-Башыайылы Он-Арчаайылаймагынын2014-жылдагы бюджетининаткарылышыжана2015-жылдын бюджетин бекитүү  жөнүндө   Он-Арчаайылаймагынын  финансы-экономикалыкболумунунбашчысыС.Арпачиева 2014-жылдагы бюджеттинкиреше бөлүгү   5620,9 мин сомго,чыгаша бөлүгү  7069,0 мин сомгоаткарылып план 104,6%га аткарылгандыгын,башкачаайтканда 2014-жылдын киреше бөлүгү 104,6%га  аткарылгандыгынабайланыштуубашкачыгымдаргаакчакаражаты бөлүнүпберилгендигин,2015-жылга карата бюджеттинкиреше бөлүгү  6209,9 мин сомгобелгиленетургандыгы,айылаймагынынаппаратына 4261,4 мин сомго,ортомектепке 338,5 мин сомго,маданият үйүнө  622,7 мин сомго,китепканага184,1сомго, «Садык-Ата» бала бакчага …

Толук окуу…