XXVI шайланган депутаттардын Он-Арча айыл аймагынын айылдык Кеңешинин XIII сессиясынын № 13/1 Токтому

shapka_toktom

XXVI шайланган  депутаттардын Он-Арча айыл аймагынын айылдык Кеңешинин        XIII сессиясынын  № 13/1 Токтому

19.05.  2015-ж                                                                                                  Эчки-Башы айылы

2016-2018-жылдарга карата

Бюджеттин проектисин бекитүү жөнүндө

            Он-Арча айыл аймагынын кирешелер  бөлугү 2016-жылга -1116,0 мин сом,  2017-жылга – 1145,4  мин сом, 2018-жылга – 1190,5 мин сом   өлчөмүндөгү акчакаражатынбекитип берүү жөнүндө  өтүнүчүнугупжанаталкуулапОн-АрчаайылаймагынынайылдыкКенешининХIII сессиясытоктом кылат:

  1. 2016-2018-жылдардын  кирешелер     бөлүгү:
Кирешенинаталышы 2016-ж. 2017-ж. 2018-ж.
1 Кирешесалыгы 355,0 370,0 400,0
2 Патент 102,0 106,1 110,3
3 Кыймылсызмүлксалыгы 5,8 5,8 5,8
4 Транспорт салыгы 30,0 31,3 32,6
5 Жерсалыгы (огород) 49,1 51,0 53,1
6 Жерсалыгы (улуш) 104,5 104,5 104,5
7 Жерсалыгы (айылчарбаэмес) 12,8 12,8 12,8
8 Сатуудантушкөнсалык 79,1 82,3 85,6
9 Ижара (КБФ жери) 83,6 86,9 90,4
10 Тазалыкжыйым 3,7 3,9 4,1
11 Мамлекеттик пошлина 9,9 10,3 10,8
12 Административдикайып 0,5 0,5 0,5
13 Атайынкаражаттар (ата-эне төлөмү) 280,0 280,0 280,0
Бардыкжергиликтүү  киреше: 1116,0 1145,4 1190,5

 

Жогорудагыдай болупбекитилсин.

2.Бултоктомдунаткарылышын көзөмөлдөө жагысалыкбоюнча жетектөөчү адис

Г.Койчумановагажана финансы бөлүмүнунбашчысыС.Арпачиевагамилдеттендирилсин.

 

 

           

Төрага:                                                                               М.Босунов

 

Добавить комментарий