XXVI ШАЙЛАНГАН ОН-АРЧА АЙЫЛДЫК КЕҢЕШТИН ХI СЕССИЯСЫНЫНТОКТОМУ № 11/2

shapka_toktom

XXVI  ШАЙЛАНГАН ОН-АРЧА  АЙЫЛДЫК КЕҢЕШТИН  ХI СЕССИЯСЫНЫНТОКТОМУ  № 11/2

30.01   2015-жыл. Эчки-Башыайылы

Жыл  башындагы  калдыктан

акча  каражатынбөлүү  жөнүндө

 

Он-Арча  айыл аймагынын башкы эсепчиси С.Арпачиеванын 2014-жылдагы жергиликтүү  кирешеден  калган  жыл башындагы  калдыктан  акча каражатын  төмөндөгү  статьяларга:  Айыл аймагына  караштуу  Эчки-Башы айылындагы  ички  жолдорду  ондоого-  100 000 сом,  Бензин, дизель  жана башка  күйүүчү майларга -22000 сом,  Оттук айылындагы көчө жарыктарын ондоого-20 000 сом, дагы башка байланыш кызматын көрсөтүү -6 200 сомжалпысы-148 200 сомду, Оттукайылындагы «Садык-Ата» балдарбакчанынтамакашына 54702 сом, Эчки-Башыайылындагы «Абдылда-Ата» балдарбакчанынтамакашына 35890 сом өлчөмүндөгү  акча каражатын бекитип  берүү жөнүндөгү өтүнүчүн  угуп жана талкуулап Он-Арча айыл аймагынын айылдык Кеңешинин кезектүү ХI   сессиясы   токтом кылат:

1.2014-жылдагы жергиликтүү кирешеден  калган жыл башындагы  калдыктан Он-Арча айыл аймагынын:    Айыл өкмөтүнүн апаратына

22122900 Дагы башка байланыш кызматын  көрсөтүү6200 сом;

22141100 Бензин, дизель жанабашка күйүүчү  май үчүн22 000 сом;

22211200Курулмалардынремонтунунчыгымдары үчүн120 000 сом;

 Айыл өкмөтүнүн аппарты боюнча148 200 сомду,

«Садык-Ата» бала бакча

22181100  Тамак аш алуу учун54702 сом

«Абдылда-Ата» бала бакча

22181100 Тамакашалууучун 35890 сом

 

Жалпы:238792 сомбөлүнүпберилсин.

 

2.Токтомдун аткарылышынкөзөмөлдөө жагыбашкыэсепчинин милдетин аткаруучу С.Арпачиевагамилдеттендирилсин.

 

           Төрага:                                                                М.Босунов

 

Добавить комментарий