XXVII шайланган депутаттардын Он-Арча айыл аймагынын айылдык Кенешинин__X__сессиясынын ТОКТОМУ №_10/4

Шапка-токтом

XXVII шайланган депутаттардын Он-Арча айыл аймагынын айылдык Кенешинин__X__сессиясынын

ТОКТОМУ  №_10/4__

__20__ ___Февраль___ 2018-жыл.                                                Эчки-Башы айылы

 

Кыргыз Республикасынын кодексине ылайык

1-январь 2018-жылдын башына калган атайы каражаттан

калдык акчаны кароо жонундо

  1. Кыргыз Республикасынын кодексине ылайык Он-Арча айыл аймагынын 2018-

жылга карата калган атайы каражаттан “Садык-Ата” балдар бакчасынын тамак ашына 27 700 сом, “Абдылда-Ата” балдар бакчасынын тамак ашына 91 000 сом  жалпысы 118 700 мин сом томондогу статьяга болуп берууго Он-Арча айылдык Кеңеши токтом кылат:

Статья Аталышы Сумма
    “Садык-Ата” балдар бакчасы  
1 22181100 Тамак аш алуу учун 27 700
    “Абдылда-Ата” балдар бакчасы  
2 22181100 Тамак аш алуу учун 91 000
  Жалпысы:   118 700

 

  1. Ушул токтом айыл =км=тъ аркылуу каттоодон =тк=рълъп,

onarcha.naryn-region.kg веб-сайтына жарыялансын жана Кыргыз Республикасынын Ченемдик-укуктук актыларынын мамлекеттик реестерине киргизъъ ъчън Нарын облусунун юстиция башкармалыгына ж=н=тълсън.

  1. Тиешелъъ документтерди даярдап, токтомдун аткарылышын к=з=м=лг=

алуу жагы айылдык Кещештин депутаттарына, туруктуу комиссиясына жана айыл өкмөтүнүн ФЭБ башчысыС.Арпачиевага милдеттендирилсин.

  1. Токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Он-Арча айыл

аймагынын айыл өкмөтүнүн башчысы А.Молдосалиевге тапшырылсын.

Он-Арча айыл аймагынын

айылдык  Кенештин төрагасы:                                     М.Босунов

Жонотулсун: Иш кагаздарга, КР финансы министирлигинин Нарын  башкармалыгына

Добавить комментарий